Wydaj książkę
Please edit the element and add at least a title or description.

Jak przesłać materiał?

Wyślij całość materiału (w pliku Word, Open Office lub PDF) na adres: redakcja@warszawskagrupawydawnicza.pl (lub pocztą na adres wydawnictwa).

W ciągu 7 dni otrzymasz mail zwrotny, potwierdzający wpłynięcie materiału do wydawnictwa.

Jakie teksty przyjmujemy?

Przyjmujemy materiały z zakresu:

 • literatury pięknej (powieści, opowiadania),
 • literatury dziecięcej,
 • literatury naukowej i popularno-naukowej,
 • literatury specjalistycznej,
 • literatury tematycznej (biografie, wspomnienia, eseje, reportaże, albumy i inne),
 • poezji.

Jakich tekstów nie przyjmujemy?

Nie przyjmujemy:

 • pojedynczych utworów i fragmentów materiałów,
 • materiałów rażąco niepoprawnych pod względem językowym, ortograficznym i  interpunkcyjnym,
 • zawierających treści niezgodne z prawem.

Redakcja nie zwraca przesłanych maszynopisów.

Co zawiera kosztorys wydania książki?

Kosztorys wydania książki przygotowujemy na podstawie przesłanego materiału. Kosztorys jest nieodpłatny i obejmuje:

 • redakcję, korektę i redakcję techniczną tekstu,
 • skład i łamanie,
 • przygotowanie projekt okładki,
 • druk gotowej książki.

Czas decyzji o wydaniu książki może być różny i zależy od liczby tekstów, które wpłynęły do wydawnictwa, ich objętości itp. O podjętej decyzji informujemy autora drogą mailową.

Jak wygląda promocja książki?

Działania promocyjne dostosowujemy do potencjału danej książki. Współpracujemy z wieloma redakcjami prasowymi, radiowymi i literackimi, promujemy książki w mediach społecznościowych oraz blogosferze. Staramy się, by każdy wydawany przez nas tytuł posiadał patronów medialnych. Uczestniczymy w konwentach i konkursach literackich.

Czy autor musi przekazać wydawnictwu prawa do wydania książki?

Zawieramy z autorami umowę licencyjną niewyłączną. Oznacza to, że autor zachowuje prawa majątkowe do utworu.

Jak przebiega proces wydania książki?

Dbamy o to, by autor miał wgląd w poszczególne etapy prac nad wydaniem książki (korekta autorska). Kolejne etapy prac redakcyjnych nad książką wyglądają następująco:

 • redakcja tekstu
 • korekta (jedna lub więcej)
 • skład, łamanie i redakcja techniczna
 • przygotowanie projektu okładki
 • nadanie książce numeru ISBN i druk gotowej książki
 • przygotowanie wersji elektronicznej książki (e-book)

Jak wygląda dystrybucja książki?

Wyłącznym dystrybutorem naszych książek jest Ateneum Sp. z o.o. S.K.A. Nasze książki są również dostępne w księgarniach internetowych, wybranych księgarniach stacjonarnych i w księgarni Warszawskiej Grupy Wydawniczej.
Zawodowy pisarz to amator, który nie rezygnuje
Richard Bach